Välkommen till Kännåsens byalag
Kännåsen är en by i Krokoms kommun i Jämtland. Den är vackert belägen på en sluttning med utsikt över Oviksfjällen och Åreskutan, ca 1 mil norr om Östersund. Byn är en gammal jordbruksbygd och omnämndes redan 1438, som Tyernas som senare kom att skrivas som Tjärnåsen, byn vid tjärnen. Om det är de nedanför byn liggande Tyssjöarna eller den numera utdikade Kåltjärnen som avses är inte klarlagt. Tidigt fanns två bondgårdar samt ett antal torp. Vid storskiftet 1830 hade antalet gårdar ökat från 6 som under 1800-talets mitt styckades upp från ett 20-tal hemman som i huvudsak levde av mjölkproduktion och skog. Liksom i andra byar ökade utflyttningen under 1960-70-talen och det traditionella jordbruket och djurhållningen upphörde. Under 1980-talet stod flera gårdar obebodda men under de senaste 10-12 åren har utvecklingen i Kännåsen vänt, många nya hus har byggts och gamla har renoverats och antalet boende i byn har mer än fördubblats och idag bor ca 130 jämtar i byn, varav ca 30 barn.