Kännåsens byalag

Syfte

Kännåsens byalag är en opolitisk, ideéll förening med syfte att verka för byns utveckling och bybornas gemensamma intressen och trivsel.

Organisation

Byalagets högsta beslutande instans är byastämman som består av samtliga röstberättigade medlemmar i byalaget. Verkställande och förvaltande organ är styrelsen. Olika aktivitetslag utses av styrelsen, Verksamhetsåret går från 1 april till sista mars följande år.

Ordinarie årsstämma ska avhållas senast den 31 maj