Kännåsen/Önsjöns Ekonomiska Fiberförening Styrelse

Ordförande

Ralf Jönsson

Kassör

Mikael Karlsson

Ledamot

Patrik Borgström

Ledamot

Bengt Rudolfsson

Ledamot

Magnus Danielsson Nordlöf

Suppleant

Björn Ollars

Revisor

Hellström & Hjelm AB

Valberedning, sammankallande

Joakim Ohlsson

Valberedning, sammankallande

Titti Godén

Valberedning

Jan-Åke Rönneland