Kännåsen/Önsjöns Ekonomiska Fiberförening

Info

Vi har nu startat Kännåsen/Önsjöns fiberförening ekonomisk förening. I starten har vi utsett en interimstyrelse bestående av Ordförande Ralf Jönsson, Kassör Mikael Karlsson och Sekreterare Patrik Borgström. Valberedningen leds av JanÅke Rönneland.

Att bli medlem kommer att kosta 100kr i en insats och 200kr i en årsavgift. Som medlem förbinder man sig inte att ansluta sig till fibern. Blir man inte medlem kommer man dock inte ges möjlighet till anslutning.

Här finns medlemsansökan att ladda ner. br/>

FAQ:


1. En fråga har rört brevet om ledningsförrättning som några fått.
Det är inte vi som har gjort något här utan när vägen renoverades och kanalisationen lades ner så bestämdes det att efter 5 år skulle varje markupplåtelseavtal förvandlas till en ledningsrätt. Det innebär att om marken byter ägare berörs inte kanalisationen. Det är ett standardförfarande när man tex gräver ned en elledning eller liknande för att skydda sig mot framtida marktvister.

2. Hur ser framtiden ut för andra alternativ?
Det vi vet nu är att Krokoms Kommun tog över driften av ADSL-uppkopplingarna. De kommer att fortsätta fungera till jul 2016. Masten mellan byarna som har 3G-sändare kommer att uppgraderas under kvartal tre till 4G vilket innebär en höjning av hastigheten om man byter modem och abbonemang. Fiberanslutningen kommer med största sannolikhet bli både billigare, stabilare och snabbare trots detta.

3. Jag har en granne som säger att de inte blivit tillfrågade om medlemskap. Kan de bli medlemmar?
Alla som bor i verksamhetsområdet kan bli medlemmar. Fyll i medlemsansökan som finns på hemsidan så beslutar styrelsen om beviljat medlemsskap. Sen är det bara att betala in medlemsinsats och årsavgift.