Tidigare möten

 • 2016-05-08
  Beslut togs om arvodering av styrelsemedlemmar enligt §15 på årsmötet 2016-05-08.

 • 2016-05-08 Årsmöte
  - Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2016/2017 fastställdes till 200 kronor.
  - Stämman beslutade att frågan om uppsägningstid för abonnemang för fastighets andra anslutning bordläggs.
  - Stämman beslutade sälja fibernätet till TeliaSonera Skanova Access AB. Styrelsen tillser att nätet färdigställs och därefter genomför försäljningen under 2016.
  - Stämman beslutade att styrelsen arvoderas för tiden 2015-03-01 – 2017-02-28, med 66 000 kronor. Styrelsen beslutar inom sig hur arvodet fördelas mellan medlemmarna.
  - Stämman beslutade att bokförings- och faktureringstjänst upphandlas.

 • 2016-04-06
  Nu färdigställer vi nätet inför slutbesiktningen den 18e april. FIBERFEST den 28e maj!

 • 2016-03-02
  Nätet är uppstartat! För en vecka sedan var ca 40 hus aktiverade. Årsmöte 8e maj i Stallet klockan 18:30.

 • 2016-01-14
  Material från Telia är på väg. Elavtalet till teknikboden klart och påskrivet 1/1. Föreningen har beställt 54 st aktiva anslutningar, dock vill nu 4 st av medlemmarna (alla med >1 anslutning) ändra till senare avrop.

 • 2015-11-08
  Telia avtalet är klart, arbetet hos Skanova pågår. Material från Telia är beställt. Nycklar till fasadskåpen ska lämnas in.

 • 2015-10-25
  Telia Avtalet med godkända ändringar läses igenom tillsammans och skrevs under. 54 vill teckna abonnemang initialt. Telia signerar avtalet under veckan, därefter cirka 12 veckor exkluderat eventuell fördröjning över jul till uppstart av fibernätet.

 • 2015-10-12
  Granskning av avtalen från Telia, därefter återkoppling till Telia.

 • 2015-10-11
  Tre blåsstopp återstår att ordna. Beslut tas om att driva teknikboden med nuvarande placering på Alf Hurtigh ?s mark. Beslut tas att nyttja befintlig fiber för matning till teknikkuren.

 • 2015-09-13
  Medlemslistan med bland annat epostadresser är uppdaterad, Ytterligare Telia medlemsansökningar är utdelade. Fiberblåsningen är inte långt bort, del av grävningen väster om järnvägen är kvar.

 • 2015-08-24
  Extra årsmöte: 33 deltagare. Mikael Karlsson valdes in som kassör. Beslut tas att byta bokföringen till kalenderår. Före 20 september skall fasadboxarna vara monterade. Teliabutiken har med sig avtalen och delar ut sådana på mötet. Fasadboxen visas upp. Jonas som är fiberansvarig samt Mattias som tidigare jobbat för Viasat presenterar Teliautbudet.

 • 2015-08-21
  ByNet har uppdaterat kalkylen så vi kan visa den på årsmötet, Borrning under väg kommer ske närmsta dagarna. Möjligheten att ha xDsl i föreningens område upphör i årsskiftet.

 • 2015-08-12
  Områdesansvariga lämnar ut fasadboxar i respektive område. Inmätningen på redan förlagd sträcka är gjord av ByNet. ByNet har skickat sin andra faktura. Avtalen och fakturor är utskickade. Krokoms Telecom är vald som fibersvetsare.

 • 2015-07-30
  Del av grävning väster om järnvägen och vid teknikkuren återstår. Arbete fördelas, be om offerter på fibrering och mätning, komplettera medlemslistan, skriva ut monteringsanvisningen för fasadboxen. Utskrivna inbjudningar till extra årsmöte fördelades till närvarande för utdelning.

 • 2015-07-19
  Ansökan om brygglånet hos Telia är inskickad. Kostnaden för gräv och plöjning är hittils ca 150 000:-

 • 2015-06-28
  En första faktura på material till föreningen har anlänt. Fakturor med årsavgiften 2015 på 200:- är skapade och 4000:-kronor per anslutning faktureras medlemmarna inom kort. Planerad grävstart 29 juni 2015
 • 2015-06-15
  Christer Tjäder från Telia presenterar tekniken och utbudet bakom de två alternativen och deltagarna ställer frågor. Flera av deltagarna har fullmakter med sig, 15 stycken röstar för "Lagom" och 3 stycken röstar för "Bas" utbudet. Omröstning sker även för öppen eller kollektiv anslutning. Öppen anslutning får totalt 11 röster och 26 stycken röstar för kollektiv anslutning. Beslut tas om kollektiv anslutning med Bas utbudet.

 • 2015-05-20 Årsmöte
  ByNets kalkyl presenteras, Om kostnaden per anslutning överstiger 16 000:- skall styrelsen kalla till nytt möte. Verksamhetsplanen fastställd.
  Medlemsavgiften per år fortsatt 200:-
  Medlemmarna är helt eniga om att inte välja den bidragsfinanserade lösningen
  Medlemmarna efterfrågar mera information om valmöjligheter och priser i det öppna obundna alternativet, varpå beslutet skjuts upp till nästa möte i "Stallet" den 15e juni 18:30
  Representant från Telia bjuds då in som kan svara på frågor och förklara skillnader.
  Håken Hjelm får i uppdrag att presentera förslag på kostnad för att köpa kassör/revisors tjänster

 • 2015-04-27
  Kartan uppdateras med de senaste fastigheterna som anmält intresse. 3 alternativ har utkristalliserats, som senare kommer att ske omröstning på:
  Jämtkraft - bidragsfinanserat
  Telia öppen
  Telia Kollektiv
  Skanova kan köpa det färdiga nätet för pengar som motsvarar bidragsdelen, slutsumman för Telia förslagen hamnar därför jämförbart med Jämtkrafts alternativet

 • 2015-03-18
  Ralf och Bengt presenterar information från ByNet byggstartsmötet i Bräcke Bygga med bidrag:
  Tidigast i september får Länsstyrelsen pengar att fördela. Fem föreningar i närområdet vill då bygga samtidigt, vilket leder till konkurens om resurserna som behövs för att bygga nätet.
  För att föreningen ska få bidrag krävs upphandlingar som tar tid och kostar pengar.
  Lägga fiberslang i marken kan ske tom november, vilket skulle ge oss ca 2 månader att slutföra arbetet i år. Föreningen måste äga nätet ett antal år innan det kan säljas.

  Bygga utan bidrag: Ingen upphandling behövs, vi kan själva fritt välja entrepnör/er. Föreningen behöver varken vänta på upphandling eller på bidragsansökan.

  Några markägare som berörs av föreningens önskade kanalisationsdragning deltar

 • 2014-10-27
  46 medlemsavgifter är inbetalda. Kartan som ByNet behöver för att kunna räkna fram den materiel som behövs, uppdateras så att respektive medlems fastighet finns med

 • 2014-10-06
  ByNet presenterar FFH - Fiber Från Hemmet

 • 2014-09-21
  Styrelsen skriver under samarbetsavtal med ByNet, under förutsättning att Lidel bidraget blir som utlovat

 • 2014-07-21
  Fakturor är färdiga och medlemsvärvning börjar. Ju fler medlemmar desto billigare anslutning!

 • 2014-07-14
  Medlemsansökan fastställdes, Samarbetsavtalet dröjer, Ekonomiska föreningen godtagen av bolagsverket, Konto med bankgiroanslutning är upprättat, Medlemmar nås via vägföreningsregistret.

 • 2014-06-30
  Vi granskade samarbetsavtalet från ByNet och hade några få anmärkningar men det såg överlag ok ut. Avtalet ska signeras och protokollföras efter att några frågetecken har rätats ut.

  Olika ansvarsområden har tilldelats:

  Entreprenadgrupp med ansvar för var fiber ska dras och hur den ska ritas in på karta -MagnusNordlöf och Magnus Bergström

  Administrationsgrupp med ansvar för ekonomi, fakturor och medlemmar- Styrelsen

  Ansvariga för olika delar av byn och medlemsanmälningar: Önsjön-Ralf, Norra kännåsen-Björn Centrala Kännåsen-Lennart, kring järnvägen-Patrik, Östra kännåsen-Bengt

 • 2014-06-16
  Träffade en representant från ByNet som presenterade några förslag för byggnationerna genom byn. Om vi kommer överens med ByNet så kommer vi att hålla ett årsmöte, sätta full styrelse och gå vidare med medlemsansökningar. Gå gärna in och läs mer på www.bynet.se

 • 2014-05-12
  Vi träffas och tillsätter alla poster för en styrelse. Kom även om du bara är intresserad av att höra hur arbetet fortskrider. Alla behöver inte ta på sig en post.

  Efter mötet kl 19.00 kommer en representant för ByNet och berättar om hur byggandet av nätet kan gå till. ByNet och Jämtkraft är ett alternativ för oss och Skanova/Telia är det andra.

  Jämtkraft äger den nu liggande kanalisationen och får inte sälja den. ByNet kan därmed lättast bygga ut vårt nät och Jämtkraft leverera tjänster. Se deras hemsida för mer info kring det.

  Skanova måste gräva ny kanalisation vilket kanske blir lite dyrare och mer tidskrävande men då kan vi också få Telia som leverantör. Se deras hemsida för att jämföra utbud och priser.

  Medlemskapsavgift i föreningen kommer att tas ut och summa meddelas efter första mötet.

  Byalaget kommer efter beslut på årsmötet att sponsra uppstarten av den ekonomiska föreningen med de ca 2000kr som bolagsverket tar i avgift.

  Medlemsskap i föreningen är obligatoriskt om man vill ansluta sig till fibernätet.

  mvh Ralf Jönsson, Önsjön 124.